Choď na obsah Choď na menu
 


JOIN  US!      BEITRETEN ZU UNS!      PŘIDEJ SE K NÁM!       
PRIDAJ SA K NÁM!     PRIDAJ SA DO NAM!   

 

"FAQ"

  

* Čo treba urobiť, aby som sa stal členom *SA* SLOVANIA ?
V prvom rade kontaktovať našeho personálneho pracovníka, ktorý Vám vysvetlí všetky dôležité informácie ohľadom podmienok. Je dôležité, aby ste hrou boli úplne „uchvátený“ a mali túžbu povzniesť hru do vyššej, profesionálnej úrvoni. Budúci hráči sa posudzujú individuálne, podľa štatistiky, hráčskych kvalít a podobne. ( viac info na clan *SA* SLOVANIA)

* What do I need to do to join *SA* SLOVANIA ?
At first, you need to contact our personalist. He will explain you all important informations about conditions. It is important to be "crazy" about the game and have calling to bring the game on higher - proffesional level. You as a future player will be judge by statistics, player quality, etc. (more questions on members of *SA* SLOVANIA)

* Naozaj sa hodím pre tento clan?
Predovšetkým hľadáme taktickomysliacich hráčov, ktorý hrajú tímovo a fair play.

"Am I the right one for this clan?"
First of all we are looking for team players with sense for tactics and fair-play.

* Čo ak nemám orignálnu hru?
Ak nemáte zakúpenú originálnu hru, pomôže Vám! Kontaktuje 
CL desfot.  Naši členovia majú výhradné právo na hry za výrobné ceny!

"What if I don't have original game?"
If you didn't buy original game, we can HELP you! Contact our CL DESFOT. Our members have exclusive oportunity to buy games for factory prices!

* Aký je rozdiel medzi *Saa* a *SA* ?
Tieto dve označenie slúžia na rozlíšenie nestálych *Saa* a stálych *SA* členov. Nestáli členovia *Saa* sú v 2 mesačnej skúšobnej dobe, počas ktorej sa snažia aktívne zapájať do hry, spolu so stálymi členmi *SA*. Po uplynutí tejto doby a zhodnotení ich výsledkov ziskajú trvalé členstvo v clane *SA* SLOVANIA

"What is the difference between *SA* and *Saa* ?
These two prefix define whether is member permanent *SA* or non-permanent *Saa*. Non-permanent members are in 2 months test period, in which they try to play actively with our permanent members. After this period and evaluation of your impact, you will gain a membership in our clan *SA* SLOVANIA and become permanent member authorised to use *SA* prefix.


* Clan *SA* SLOVANIA a SPONZORSTVO
Keďže sme jediný clan v našej hlavnom sídle ( Levice), patríme tiež medzi hŕstku clanov, ktoré ešte fungujú na celom území Slovenska. Sme clan, ktorý chce pôsobiť na všetkých slovanských území začnúc strednou počnúc východnou Európou. Chceme hrať profesionálne duely a súťaže proti iným zahraničným clanom. Svojím oficiálnym sponzorom ponúkame možnosť podieľať sa na rozvoji nášho spoločného clanu ako aj využiť priestor pre svoju reklamu. Všetci sponzori budú mať v príslušnej sekcií zobrazené logo.


"Clan *SA* SLOVANIA and SPONSORSHIP"
Becaouse we are the only clan in our head quarters (Levice), we also belong in few clans on whole Slovakia territory. We are clan that want to be active in all slavonic territory from middle to eastern Europe. We want to play duels and tournaments against other abroad clans. We offer for our official sponsors to be part on expansion of our clan as well as place for their advert. All sponsors will have their logo shown in appropriate section on our website.