Choď na obsah Choď na menu
 


JOIN  US!      BEITRETEN ZU UNS!      PŘIDEJ SE K NÁM!       
PRIDAJ SA K NÁM!     PRIDAJ SA DO NAM!  

"RECRUITING"

 

 RULEZ FOR ACCEPTING AND PLAYING IN THE CLAN


1. Each player is obliged to read the rules. Ignorance is no excuse.
2. Each new member is obliged to get know about himself on the clan forum within 2 00weeks from the registration.
3. Each player in the clan is obliged to have prefix *SA* before name.
4. Each player is obliged occasionally visit our clan website and check clan news.
5. In game is everybody obliged to behave appropriate - to players in the clan and to 00others (inappropriate expresions will not be tolerated).
6. Play on trainings.
00Breaking the rules will be punished expelling from the clan.
7. Player muss original BF2 have.
8. Player is not allowed another nicks besides the one in the member list
9. Player is not allowed to change or add different prefix.
10.He must use Saa/SA prefix... We don't tolerate dual clan membership
11.
Have you interest about *SA*SLOVANIA? Send you message about your self.
12.   Download advertising about *SA* SLOVANIA clan in slovak language
13. Download advertising about *SA* SLOVANIA clan in russia language
14. Age: 16+

 

 *Saa* is obliged to follow the rules too. *Saa* will become *SA* after some time when admin will accept him.

 

 PRAVIDLA PRO PŘIJETÍ A HRANÍ V KLANU

 

1. Každý hráč je povinen projít pravidla. Nevědomost nebude omluvena.
2. Každý nový člen je povinen o sobě dát vědet na klan fóru do 2 týdnů  - od registrace do klanu 
3. Každý hráč v klanu je povinen mít v prefixu před jménem název klanu SA
4. Každý hráč je povinen příležitostně navštěvovat stránky klanu a kontrolovat aktuality klanu 
5. Ve hře je každý člen povinen dbát na nezvířecí chování jak na hráče klanu, tak i mimo něj(žádné nepatřičné výrazy nebudou tolerovány)
6. Chodit na tréninky 
7. Porušením výše uvedených bodů bude bráno jako přestupek, který se trestá vyřazením z klanu. *SA* sa stane po odsúhlasení admina.
8. Hráčovi nie je povelené mať iný nick ako je uvedený v *SA* member liste
9. Hráč nesmie meniť alebo pridávať si iný prefix, aký mu bol určený
10. Netolerujue členstvo vo viacerých klanoch.
11. Ak máte záujem vstúpiť do klanu *SA*SLOVANIA, podajte si svoju žiadosť k nám na forum.
12. Viacej info nájdete v brožúre *SA* SLOVANIA, ktorú si môžete tu stiahnuť.
13. Vek: 16+

   Mapa SLOVANIA

 

recruting admin CZ/SK 
ANELIS
jarko227@azet.sk

Obrázok