Choď na obsah Choď na menu
 


JOIN  US!      BEITRETEN ZU UNS!      PŘIDEJ SE K NÁM!       
PRIDAJ SA K NÁM!     PRIDAJ SA DO NAM!   

 

"RULES IN BATTLEFIELD 2"

 

 

     S narastajúcim počtom členov a realizácia zápasov na medzinárodnej úrovni vzniká potreba ovládať stanovené pravidlá, ktoré sa akceptujú pri každom hernom móde v danej hre. Preto je nesporné, aby každý člen dobre poznal a rešpektoval tieto závezné pravidlá. Pri ich porušení vyplývajú trestné sankcie, ako diskvalifikácia zo zápasu, alebo úplné vylúčenie zo šampionátu.

 

Prečítajte si naše pravidlá pred tým než začnete hrať v tomto rebríčku. Tieto zákony nie sú aplikované iba v BF2 infantry alebo vo všetkých hrách v ClanBase.
 
 1. Hracie pravidlá
 
 1. Na jednej mape môžu hrať iba 16 hráči
 2. Hracia verzia: Všetky súboje musia byť hrané v neskoršej verzii hry
 3. Veľkosť tímu: Začiatočný počet hráčov je 6 x 6, ak sa obidve skupinu dohodnú, môžu hrať s viacerými alebo aj s menším počtom hráčov. Minimum je 4x4 a maximu 8 x 8
 4. Dĺžka hry a mapy: dĺžka hry je 4 x 20 minút. To znamená, sú hrané 2 mapy, každá strana raz. Každý clan má možnosť vybrať si mapu, ktorú chcú hrať. Nižšie hodnotený clan si môže vybrať mapu, ktorú chce hrať prvú a stranu, na ktorej chce začať hrať na tejto mape. Druhé družstvo si môže vybrať štartovaciu stranu na druhej mape. Na základe predchádzajúceho súhlasu serveru minimalizuje meškanie a neporozumenie počas zápasu.
 5. Bodovací systém: Súboje sú vyhraté s celkovým zostatkom tiketov, nevyhráva mapa. Celkový zostávajúci tiket na oboch mapách sú pridávané od konečného výsledku   zápasu.
 6. Použitie vozidiel bude pokutované stratou.
 7. Žiadne nálože: míny a C4 nemôžu byť použité na zabíjanie. Použitie C4 trhavín špeciálnych jednotiek ( spec ops ) je absolútne zakázané, preto to kto to použije, bude penalizovaný. Podľa poradia zabiť protivníka, ale je to možné použiť na malé čiastočky na mape, ktoré môžu byť zničené, napríklad mosty.
 8. Žiadne statické gulomety ( MG´s): nemôžu byť používané.
 9. Blokovanie vyloďovacích miest je dovolené. (spawn point )
 
 

2. Optimálne pravidlá

 
 1. Uzamknuté zbrane: Ak neuzamknutá zbraň nie je vybraná na súboji použitie neuzamknutej zbrane bude použitie zbrane pokutované ( či z ľahostajnosti či z nesledovania serveru). Tento zákon nie je platný v PoE2.
 2. Veliteľský mód: Ak velenie neumožní použiť veliteľa, použitie veliteľa bude pokutované.
 3. Od vlajky k vlajke ( flag by flag): Spôsobom, iba ak obidva clany s tým súhlasia.
 
 
 
 3. Výber mapy: 

Výber mapy pre BF2 infatrie sú:

-          Gulf of Oman – 16
-          Kubra Dam    – 16
-          Mashtuur City – 16
-          Road to Jalalabad – 16
-          Sharqi Penisula- 16
-          Strike of Karkand- 16